Avís legal

El present Acord té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del Lloc http://www.labcolor.es/ , entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de LABCOLOR, a les quals s’accedeix a través del domini http://www.labcolor.es/ i els seus subdominis.
Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté el previ i exprés consentiment per escrit de LABCOLOR, i excepte quan s’indiqui el contrari.
LABCOLOR pot modificar sense previ avís les especificacions i fotografies dels productes, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. LABCOLOR no és responsable de qualsevol dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat d’aquesta informació, o l’ús que d’ella pugui fer-se.

 

Política de privadesa de dades

La comunicació amb LABCOLOR, a través dels formularis presents en aquest ‘web site’ o de l’enllaç al seu ‘e-mail’ present en el mateix, suposa el consentiment exprés per a que les seves dades personals siguin incorporades a fitxers de titularitat de LABCOLOR. Aquestes dades seran tractades per LABCOLOR sota la seva responsabilitat amb la finalitat d’atendre les sol·licituds enviades pels usuaris dels nostres llocs web. L’interessat té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit a qualsevol moment (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

Condicions de venda

Els preus vigents seran els que apareguin a cada moment en el Lloc. LABCOLOR podrà modificar-los a qualsevol moment sense previ avís.

LABCOLOR proporcionarà als seus clients les garanties legalment exigibles dels seus Productes i/o Serveis, per la qual cosa repetirà la comanda en cas de defecte en la qualitat de reproducció o acabat. No obstant això, en tractar-se de productes i/o serveis personalitzats, LABCOLOR no podrà admetre devolucions per motius de satisfacció o relacionats amb la qualitat de la fotografia original. Vostè pot consultar a qualsevol moment la nostra política de Devolucions (Política devolució).
LABCOLOR no realitza proves d’edició ni del contingut dels Productes i/o Serveis que Vostè encarregui, per aquest motiu, la garantia no inclou l’obligació per part de LABCOLOR de corregir:
1- Fonts, errors gramaticals, textos inacabats o altres errors en el text.

2- Imatges de baixa resolució que puguin aparèixer borroses en la impressió. En l’apartat qualitat d’impressió estan indicades les característiques (perfils i resolució) amb les quals s’han d’enviar les imatges. Els arxius que no compleixin aquests requisits quedaran a l’arbitri del mateix usuari incorporar-les o no al producte o Servei. Per tant, LABCOLOR, no acceptarà devolucions de productes o serveis per baixa resolució o definició de les imatges.